รีวิว ก่อนทำ-หลังทำดูดไขมันแขน

*ภาพผลลัพธ์การรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

รีวิว ก่อนทำ-หลังทำดูดไขมันแขน

*ภาพผลลัพธ์การรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

รีวิว ก่อนทำ-หลังทำดูดไขมันขา

*ภาพผลลัพธ์การรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

รีวิว ก่อนทำ-หลังทำดูดไขมันน่อง ข้อเท้า

*ภาพผลลัพธ์การรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

รีวิว ก่อนทำ-หลังทำดูดไขมันกรอบหน้า เหนียง

*ภาพผลลัพธ์การรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล