ทีมแพทย์The Young Clinic

(หมอเอ้)
พญ.ณัฐกานต์ วชิรพันธ์ุสกุล

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านการดูดไขมัน-เติมไขมัน
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านการกระชัวผิว J-Plasma
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านความงาม และการชะลอวัย (Anti-aging)

(หมอแมน)
นพ.ชัยภักดิ์ สิทธิเนตรสกุล

ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง

(หมอโบ)
ผศ.พญ.ธรรณพร กิตติสยาม

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านดูดไขมัน
แพทย์เฉพาะทางสูติ-นรีเวชวิทยา

(หมอแชมป์)
นพ. บารมี หลิมชัยกุล

ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง

(หมอกิ๊ฟ)
พญ.วนันยา โพธิ์ชัย

ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง

(หมอทราย)
พญ.บุณฑิกา สิทธิเนตรสกุล

วิสัญญีแพทย์ ประสบการณ์ 10 ปี